Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βασίλης Παπαβασιλείου: 2,5 χρόνια Κ.Θ.Β.Ε. απολογισμός και σχέδια», Κουίντα, τχ. 10 (Οκτώβριος 1996), σ. 8