Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παρασκήνιο. Χ. Αλαβέρας στον Παρατηρητή», Κουίντα, τχ. 10 (Οκτώβριος 1996), σ. 7