Είστε εδώ

«Πρότυπη σχολή χορού Δήμου Καλαμαριάς», Κουίντα, τχ. 10 (Οκτώβριος 1996), σ. 4