Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος,Παπανδρέου Νικηφόρος, «Αφιέρωμα. Θεατρική παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Νικηφόρος Παπανδρέου: Σκοπός η δημιουργία ενός χώρου σπουδής και έρευνας», Κουίντα, τχ. 10 (Οκτώβριος 1996), σ. 4, 5