Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Ακουαρέλες της Όλγας Αναστασιάδου στο Γαλλικό Ινστιτούτο», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 2