Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Έκθεση του Ξένη Σαχίνη στον Παρατηρητή», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 2