Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Λογοτεχνικές αναγνώσεις στο Βαφοπούλειο», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 2