Είστε εδώ

Κωβαίος Γιάννης Β., «Ο… γνωστός Χ. Πυροσβέστης του εθνικού ολοκαυτώματος», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5730-5735