Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Η δράση της αδράνειας στο μυθιστόρημα Αγκριτζέντο του Κώστα Χατζηαντωνίου, Εκδόσεις Ιδεόγραμμα, 2009», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5728-5730