Είστε εδώ

Καμπατζά Βαλεντίνη, «Η εύθραυστη πορεία του Ανθρώπου στο ιστορικό γίγνεσθαι. Τα μέσα-ασπίδες άμυνας που προβάλλει αυτός για την αντιμετώπιση της κρίσης και του αδιεξόδου, όπως αποκαλύπτονται στο έργο του Κώστα Χατζηαντωνίου Εναντίον του χρόνου», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5720-5724