Είστε εδώ

Γεωργούσης Γιώργος, «Παλαιοί και νέοι Ακραγαντινοί εναντίον του χρόνου», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5716-5719