Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Προσεγγίζοντας το ερωτικό στοιχείο στην ποίηση της Χλόης Κουτσουμπέλη από την συλλογή της Η αλεπού και ο κόκκινος χορός», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5607-5610