Είστε εδώ

Κωνσταντοπούλου Γιούλα Γ., «Σκέψεις σε δύο ανέκδοτα ποιήματα της Χλόης Κουτσουμπέλη», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5602-5606