Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Ένα είδος απώλειας», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4679