Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Hugo von Hofmannstahl, Ο ιππότης με το ρόδο. Επίλογος», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4677-4678