Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Ο ποιητής Κώστας Ριζάκης», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4655-4663