Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Όπως ο νεκρός», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4655