Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Λένας Παππά, Τα ποιήματα. Δ' τόμος», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4483-4487