Είστε εδώ

Κομιανού Άρια, «Η ποιήτρια Λένα Παππά», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4482