Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Εν τω οίκω», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4475