Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Αναθηματικό από το Κούριον», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4473-4474