Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Εξόριστος στη χώρα των ονείρων (Κ. Χαραλαμπίδης, Αμμόχωστος βασιλεύουσα)», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4394-4402