Είστε εδώ

Μαυρής Χρήστος, «Οι αλλόκοτοι άγγελοι στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4392-4394