Είστε εδώ

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ,Φίλη Χριστίνα Π., «Συνομιλία της Χριστίνας Π. Φίλη με την εικαστικό Πέννυ Δίκα-Κορνέτη», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4349-4351