Είστε εδώ

Πιομπίνος Φοίβος Ι., «Σκέψεις πάνω στη θεματική της ορθόδοξης εικονογραφίας», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4190-4200