Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Χλόη Κουτσουμπέλη: Η Λίμνη, ο Κήπος και η Απώλεια, ποιήματα, εκδ. Νέα Πορεία 2006», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3972-3978