Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Μαρία Καρδάτου: Ούτε δροσιά, ποιήματα, Νεφέλη, 2002. Αβλαβής διέλευση, ποιήματα, Νεφέλη, 2009», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3966-3972