Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Το βιβλίο. Με “γάντια από φώσφορο”», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3919-3921