Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Το βιβλίο. Διαβάζοντας Ρώσση. Η συλλογή Εν Καμίνω», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3916-3918