Είστε εδώ

Rúfus Milan, «Chlapec maľuje dúhu. Ένα αγόρι ζωγραφίζει το ουράνιο τόξο», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3680-3681