Είστε εδώ

Rumanski Igor, «[Σκίτσο του Igor Rumanski]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3680