Είστε εδώ

«Ζέφη Δαράκη, Tα ποιήματα 1967-1982, Tα ποιήματα1984-2004», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3671