Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Στο σπίτι του Γερ. Λυκιαρδόπουλου]», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3670