Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Ο χρόνος στην ποίηση της Ζέφης Δαράκη», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3629-3632