Είστε εδώ

Παπαλεξάνδρου Αριστέα, «Ζέφη Δαράκη, Η θλίψη καίει τις σκιές μας, Εκδόσεις “Νεφέλη”, Αθήνα 1995», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3625-3629