Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2009, τεύχος 31

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3531

Penna Sandro, «[Ποιητή αποκλειστικά του έρωτα]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3532

Penna Sandro, «[Το σεξουαλικό πρόβλημα]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3532

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3532

Penna Sandro, «Παραλλαγή», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3533

Penna Sandro, «[Η γαλήνη επιστρέφει]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3533

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3533

Penna Sandro, «[Το καλό και το κακό]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3534

Penna Sandro, «[Η ζέστη, το κρύο των αιθουσών αναμονής]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3534

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3534

Penna Sandro, «[Κάλλιο ίσως να υποφέρεις]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3535

Penna Sandro, «[Κάτω από έναν]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3535

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3535

Penna Sandro, «[Ώστ' επιστρέφει ο καιρός]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3536

Penna Sandro, «[Ο πατέρας μου πέθανε]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3536

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3536

Penna Sandro, «[Έβρεξε φλογερά στον έρωτά μας]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3537

Penna Sandro, «[Κατά μήκος του ποταμού]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3537

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3537

Penna Sandro, «[Ο έρωτας για τον εαυτό μας]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3538

Penna Sandro, «[Ο ήλιος εδώ μου φαίνεται]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3538

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3538

Penna Sandro, «[Η ομορφιά εκείνων που δεν γνωρίζουν]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3539

Penna Sandro, «[Αν το θέρος υποχωρεί, η σελήνη]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3539

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3539

Penna Sandro, «[Οι άδειες νύχτες]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3540

Penna Sandro, «[Αργά ανέβαιναν τα βράδια]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3540

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3540

Penna Sandro, «[Με τη γιορτή]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3541

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3541

Πιομπίνος Φοίβος Ι., «Επίμετρο», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3542-3544

«[Προηγούμενες μεταφράσεις του Sandro Penna]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

Βασιλάκου Μαργαρίτα, «[Σχέδιο της Μαργαρίτας Βασιλάκου]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. (οπισθόφυλλο)