Είστε εδώ

«[Προηγούμενες μεταφράσεις του Sandro Penna]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. (έσω οπισθόφυλλο)