Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Να τοι οι εργάτες στο πράσινο πάρκο]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3495