Είστε εδώ

Penna Sandro, «Εσωτερικό», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3495