Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Βρέχει στην πόλη. Βρέχει στον αγρό]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3492