Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Ήδη μου μιλάει το φθινόπωρο. Στο σκοτεινό]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3492