Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Ήδη φθίνει το θέρος και η πανσέληνος]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3491