Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Ακίνητα είναι τ' άστρα στον ουρανό]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3491