Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Η θάλασσα είναι πολύ γαλάζια]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3486