Είστε εδώ

Penna Sandro, «[Αν πίσω απ' το φωτισμένο παράθυρο]», Πάροδος, τχ. 31 (Αύγουστος 2009), σ. 3486