Είστε εδώ

Πρατικάκης Μανόλης, «Μικρό σχόλιο στην ποίηση του Μάρκου Μέσκου», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3292-3294