Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Μάρκος Μέσκος», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3283-3291