Είστε εδώ

Γιαννέλου Αγγελική, «Καλώς σε βρήκα, Μάρκο Μέσκο», Πάροδος, τχ. 28 (Μάιος 2009), σ. 3185-3187