Είστε εδώ

Καραβίδας Γιάννης, «Μιχάλης Π. Δελησάββας: Ο ποιητής και πεζογράφος της ανθρωπιάς. Αναφορά στο βιβλίο Κατόψεις (Ποιήματα, Διογένης 1985) [απόσπασμα]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3133-3137