Είστε εδώ

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Η τέχνη, η ποίηση και οι ποιητές», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3131-3133